Sjumilstøvelen

Gull

18 merker

 

Kjerag
07.07.07
        Kvanndalen
31.08.07
Bleskestadmoen
01.09.07
        Snønuten
13.09.08
Klinkehorten
16.07.09
        Dramreisknuten
29.08.09