Sjumilstøvelen

Sølv

12 merker

 

Stranddalen
11.07.06
     Napen
12.07.06
Lifjellet
13.08.06
     Selvikstakken
17.09.06
Moslifjell
13.05.07