Sjumilstøvelen

Bronse

7 merker

 

Preikestolen
25.08.02
        Solbjørgnibå
17.07.05
Mohidleren
21.07.05
        Månafossen
22.07.05
Grønhaug
21.08.05
        Guddal
08.10.05
Gyaaksla
04.06.06